Hepgor gwe-lywio

Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru

Mae Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru, a sefydlwyd yn ffurfiol ym mis Ionawr 2022, yn cynnwys awdurdodau lleol Sir Gâr, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe. Bydd y Pwyllgor yn gwella cynllunio rhanbarthol, cydlynu a chyflwyno trafnidiaeth, cynllunio defnydd tir, datblygiad economaidd ac ynni.

Mae'r Pwyllgor yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Sir Gâr, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro a Chyngor Abertawe yn ogystal ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Llywodraethu, cyfarfodydd a dogfennaeth

CJC meetings, meetings of sub-committees and other key documentation

Y newyddion diweddaraf

The latest Corporate Joint Committee News

Cynllun Corfforaethol 2023-2028

Gwelwch ein Cynllun Corfforaethol (sy’n cynnwys ein hamcanion llesiant)

Ymgynghoriad Cynllun Corfforaethol y Cyd-bwyllgor Corfforedig ar gyfer 2024-2025

Ymgynghoriad Cynllun Corfforaethol y Cyd-bwyllgor Corfforedig ar gyfer 2024-2025