Hepgor gwe-lywio

Cynllun Corfforaethol 2023-2028

Ymgynghoriad ar ein Cynllun Corfforaethol Drafft 2023-2028

Diolch am eich diddordeb yn ein Cynllun Corfforaethol Drafft. Mae'r ymgynghoriad ar ein Cynllun Corfforaethol Drafft 2023-2028 bellach wedi dod i ben. Y cyfnod ymgynghori oedd 26/01/2023 - 08/03/2023 ~ 23:59

Cyflwynir adroddiad i’r Cyd-bwyllgor Corfforaethol ar 30 Mawrth 2023.

Yn amodol ar benderfyniad y Cyd-Bwyllgor Corfforaethol, bydd y Cynllun Corfforaethol terfynol/cymeradwy yn cael ei gyhoeddi ar y dudalen hon pan fydd ar gael, felly os gwelwch yn dda dewch yn ôl i'r dudalen hon eto yn fuan.

Lawrlwythiadau - Cynllun Corfforaethol Drafft a dogfennau cysylltiedig fel y cyhoeddwyd ar gyfer ymgynghoriad

 • Cynllun Corfforaethol 2023-2028 - Drafft (PDF 1.69 MB)

  m.Id: 34789
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynllun Corfforaethol 2023-2028 - Drafft
  mSize: 1.69 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18383/cynllun-corfforaethol-drafft-cbcdoc.pdf

 • Asesiad Effaith Integredig - Cynllun Cofforaethol 2023-2028 - Drafft (PDF 633 KB)

  m.Id: 34791
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Asesiad Effaith Integredig - Cynllun Cofforaethol 2023-2028 - Drafft
  mSize: 633 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18385/aei-cynllun-cofforaethol-drafft-cbcdoc.pdf

 • Fersiwn hawdd ei ddarllen o'r Cynllun Corfforaethol Drafft 2023-2028 (PDF 438 KB)

  m.Id: 34794
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Fersiwn hawdd ei ddarllen o'r Cynllun Corfforaethol Drafft 2023-2028
  mSize: 438 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18388/hawdd-ei-ddarllen-cym-cbddoc.pdf

 • Cynllun ar Dudalen (PDF 211 KB)

  m.Id: 34806
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynllun ar Dudalen
  mSize: 211 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18392/cynllun-ar-dudalen-cbcdoc-cynllun-corfforaethol-drafft.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete