Hepgor gwe-lywio

Llywodraethu, cyfarfodydd a dogfennaeth

 • Mae gwybodaeth am gyfarfodydd y Pwyllgor (gan gynnwys cofnodion ac agenda) ar gael yma. Ceir gwybodaeth am drefniadau cyfansoddiadol a llywodraethu ym mhapurau ein cyfarfodydd.
 • Mae gwybodaeth am yr Is-bwyllgor Trosolwg a Chraffu ar gael yma
 • Mae gwybodaeth am yr Is-bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gael yma

Strategaeth Ynni Rhanbarthol De-Orllewin Cymru

Mae’r Strategaeth Ynni Rhanbarthol De-Orllewin Cymru wedi ei fabwysiadu fel y fframwaith ar gyfer rhaglen waith y Cyd-bwyllgor Corfforedig gydag adroddiadau pellach i'w cyflwyno maes o law sy'n nodi sut y bwriedir cyflawni’r bwriad strategol.

Cynllun Cyflenwi Economaidd Rhanbarthol De-Orllewin Cymru

Mae Cynllun Cyflenwi Economaidd Rhanbarthol De-Orllewin Cymru wedi ei fabwysiadu fel y strategaeth ranbarthol ar gyfer llinyn lles economaidd rhaglen waith y Cyd-bwyllgor Corfforedig.

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 - Adroddiad Dyletwsydd Adran 6

Mae’r Cyd-bwyllgor Corfforedig wedi derbyn yr Adroddiad Dyletwsydd o ran Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Adran 6 - Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau) ac wedi ei chymeradwyo ar gyfer ei gyhoeddi erbyn 31 Rhagfyr 2022.

Lawrlwytho

 • CBC De Orllewin Cymru Adroddiad Adran 6 2022 (PDF 678 KB)

  m.Id: 34617
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: CBC De Orllewin Cymru Adroddiad Adran 6 2022
  mSize: 678 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18308/cbc-de-orllewin-cymru-adroddiad-adran-6-2022.pdf